Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2014

read this 2 !

ok a lot of people ask me when till end for the clips who must send me for the collab so you got 15 days you can send me clips till 14/3. People who alredy have send me clips ingore this message! :)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου