Κυριακή, 18 Μαρτίου 2012

LFS Drift Event 2 Finish!

Ok For Me It Was Not So Nice The Second Event Anyway Here The Points And The Standings From Our Judge KEISUKE And The TOP 3 From The Event! Yoshi - 6
Taf - 7.5
LuDa - 9
KouJDM - 7
Billy - 9
Brian - 8
ShapeShifter - 8.5
Mylon - 0
Driv - 6

LuDa vs. Driv-----------
            | DriftLuDa vs. Yoshi-----------
KouJDM vs. Yoshi--------                |
                            | ShapeShifter vs. DriftLuDa | DriftLuDa
Billy vs. Shapehifter---                |
            | ShapeShifter vs. Brian--------
Taf vs Brian------------

Battle for 3rd place

Brian vs. Yoshi | Brian

TOP 3 1st Dr1FTLuDa 2st ShapeShifter 3rd Brain

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου