Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2011

Night Kids

Well I See When Wob Server Closed For 1 Day I Open My Server And See I Got Kinda Lots of PP
So When Is Down Wob Server I Will Open Mine. But Coz I Dont Have Stable IP and Cant Be 24hours Server I Will Post The IP Server Here Skype FB And MSN But Not Only If Down WOB And if you see The Offline Letters Is IP Then My Server Is Online And You Can Join.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου