Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2011

Night Kids

Some people They Dont Use Tag For A Lot Time So I Must Remove Some pp Like                                  
 [NK][Billandero] << Quit Samp
    [NK][Driv] << Dont Use Tag
[NK][HANIF] << Dont Use Tag
[NK][Blitz] << Dont Play Samp idk if Quit
 [NK][SblackDorifto] << Dont Use Tag
[NK][Nakamura] << Dont Use Tag

Sad :(:/:/:/:/:/.....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου