Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2010

Night Kidssss

Bad News And Good News The Bad News Is Luda Quit From SAMP i idk why :/ The Good News Is Eksalos is OWNER now And i think who will be the LEADER coz i need and an LEADER.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου